Hit är du välkommen att utföra sitsträning, antingen med din egen häst eller med någon av våra. 

Sitsövningarna är dynamiska och självinstruerande. det innebär att övningarna, rätt utförda, kommer att sätta dig rätt i sadeln. 

Sättet sitsträning oftast utförs, med en instruktör som säger åt eleven hur den ska hålla sina olika kroppsdelar är en väldigt ineffektiv metod för att lära ut en korrekt sits. Problemet med metoden är bland annat att den skapar spänning hos ryttaren, och en av förutsättningarna för en korrekt sits är att ryttaren är rörlig och avspänd.

Sitsträning via dynamiska övningar däremot, gör dig avspänd, rörlig och balanserad samt övar upp tajming och inverkan.