Refraktometer

Pris: 415,00 SEK
Nu kan du beställa refraktometer för att mäta antikroppshalten i ditt stos råmjölk genom oss, till ett fantastiskt bra pris. Med följer också en tabell för hur du beräknar hur mycket råmjölk fölet behöver, beroende på vilket värde råmjölken ligger på. Här kan du läsa mer om vad en refraktometer är och hur den används: http://www.alfa-stuteri.se/24564655?pagenum=2