Blogg

Förhållanden

Publicerades ursprungligen 2013-04-29.

 

Jag har funderat på det här med förhållanden.

Alla förhållanden vi har ger oss något, antingen positivt eller negativt.

När det gäller de förhållanden vi har med våra hästar är det i allmänhet något positivt vi får ut av det. Är det inte det, är det nog dags att tänka över sitt hästeri.

För att ett förhållande ska anses som hälsosamt, krävs det att båda parter får ut något av det.

Vissa hävdar att djur inte kan få ut något av förhållandet med en människa, förutom mat och omvårdnad.

Det där tror inte jag på. Jag tror att en häst eller ett annat djur kan få ut massor av att umgås med människor. Jag är dessutom helt övertygad om att den där känslan man får när allt stämmer i ridningen, den känslan delas av hästen.

Jag tror att man ska passa sig noga för att hamna för mycket i ett dominanstänkande med djuren, de är mer komplexa än så. Om man till exempel tittar på en flock med hästar, så ja, det finns en flockledare. Men någon strikt rangordning där under är det sällan tal om. Häst A kanske leder flocken. Häst B kanske bestämmer över häst C som bestämmer över häst D, men häst D kan i sin tur bestämma över häst B, eller forma en allians med häst A och tillsammans bestämma över de övriga. Olika individer har dessutom ofta olika uppgifter i en flock och det är i en välfungerande flock väldigt lite av tiden som går åt till att demonstrera vem som bestämmer över vem. Hur kul är det att umgås på det viset liksom? Istället gör de saker tillsammans, precis som vi gör med våra vänner. De slappar, betar, busar och kliar varandra.

Alla sociala djur har en vilja att bilda relationer och det behöver inte alls handla om relationer med artfränder. Personlighet verkar vara lika viktigt som arttillhörighet. Precis som att vi människor är kapabla att skapa relationer med våra husdjur, är djur fullt kapabla att skapa relationer med djur av andra arter än deras egen eller människor.      

Vi har två katter och två hundar. Båda katterna gillar varandra och de båda hundarna gillar varandra med. Men minst lika mycket som de gillar att umgås med sin artfrände, gillar de att umgås över artgränserna.

Ena hunden och ena katten tycker om att ligga nära och mysa. De båda ligger ofta tätt ihop och gosar med varandra. Den andra hunden och den andra katten är mer leksugna. De brottas tillsammans och jagar varandra. Först springer katten åt ena hållet med hunden efter, sedan springer hunden åt det andra hållet med katten efter. Språkmässigt, fast att det finns en hel del som skiljer, verkar de ändå ligga varandra så pass nära att de kan kommunicera med varandra, komma överens och uppskatta varandras sällskap.

National Geographic Channel har en hel serie med små filmer på temat. Rekommenderas!