Blogg

Smärta från nosgrimma?

Publicerades ursprungligen 2013-08-16.

 

Orla Doherty, en forskare vid University College Dublin och University of Limerick har tillsammans med några kollegor nyligen utfört en undersökning där man har mätt tryck som orsakas av nosgrimmor. Man mätte tryck mot hästens nosrygg, underkäke, samt i undersökningens andra del, tryck över kindtänderna.

När man gjorde bakgrundsforskning inför undersökningen, undersökte man vilka typer av nosgrimmor som var vanligast att använda. Hos de 850 hopphästar man tittade på, användes enkla engelska nosgrimmor endast i 20% av fallen, övriga 80% av hästarna hade någon annan typ av nosgrimma.

 

Av de undersökta hästarna, hade endast 12% nosgrimman anpassad så att det gick att få de rekommenderade två fingrarna mellan nosgrimman och nosryggen. Under 47% av nosgrimmorna gick det inte att få under några fingrar alls.

 

Undersökningen visade, inte förvånande, att trycket under nosgrimmorna ökade dels då hästen tuggade, dels vid övergångar, svängar och då hästen hoppade.

 

Det här är ju egentligen fullkomligt självklart och borde inte behöva mätas, det är enkel fysik.

Att det är ett obehag att inte kunna gapa eller i övrigt röra underkäken borde vara lika självklart, liksom att det gör ont med tryck mot ben som endast täcks av hud (nosrygg och underkäke).

 

Något som däremot kanske inte alla tänker på, är att man också riskerar att skada nerver i hästens ansikte när man rider med hårt åtdragen nosgrimma. Hästar har lika gott om nerver i ansiktet som vi har.

Egentligen förstår jag inte vad som hittills hindrat FEI från att införa ett mätinstrument för att säkerställa en rättvis bedömning av hur hårt ryttarna har dragit åt sina hästars nosgrimmor och därefter se till att kontrollera nosgrimmor på tävling. ISES lilla plastgrunka för ändamålet borde till exempel fungera utmärkt.