Blogg

Ny forskning om fång

Publicerades ursprungligen 2013-09-25.

 

 Fång är en fruktansvärd sjukdom, själv har jag som tur är ingen häst nu som har haft fång, även om jag har två lättfödda individer som nog skulle kunna utveckla fång under rätt (fel) förutsättningar.

Tidigare har vi fått ta bort två hästar på grund av fång, dels shettiskorsningen Trixie som fick flera fånganfall efter varandra, det sista mitt i vintern då hagarna var snötäckta och den enda mat hon fick var urlakat hösilage samt mineraler. Då fanns det inte så mycket fler åtgärder att vidta, utan då fick hon somna in.

Vi har också tagit bort travarvalacken Kingen på grund av fång. I hans fall var det hans första fånganfall, men han hade sedan innan ett urkalkat kotsenben som gjorde att han enbart fungerade som hagprydnad och vi hade en tid misstänkt att han kunde ha cushings. När så fånganfallet kom, var beslutet lätt att fatta. Det troliga är att han hade fått fler anfall och ett liv där han inte kunde få gå med sina unghingstar på bete var inte ett alternativ.

Inatt har vi haft frost här, så nu har mina lättfödda individer fått lite extra frukost, så att de inte ska gnaga på det frostbitna gräset under förmiddagen. Just när frosten kommer är det många hästar som får fång på grund av de höga sockerhalterna som blir i gräset, så se upp där ute, ni som har hästar i riskzonen för fång.

Den senaste tiden har fyra olika forskningsstudier relaterade till fång avslutats. De olika studierna belyser:

 

-Den roll gräsets fruktaninnehåll spelar vid utvecklandet av fång.

-Vilken betydelse temperaturen på vattnet har då man lakar ur grovfoder.

-Ett möjligt samband mellan återkommande fånganfall och sänkt anti-inflammatorisk kapacitet.

-Nyttan av motion för att häva inflammation.

 

Den första studien, "In vitro degradation of grass fructan by equid gastrointestinal digesta," bekräftade att det kan vara svårt för hästar att smälta gräs med höga fruktanhalter, vilket leder till att det istället snabbt fermenteras och i förlängningen leder till bland annat fång.

I den andra studien, "How soaking effects the water-soluble carbo-hydrate and protein content of hay: effect of water temperature and agitation," konstaterade man att temperaturen på vattnet kan ha effekt på mängden socker som lakas ur när man blötlägger grovfoder och att vatten kallare än 8*C kunde laka ur sämre. Man rekommenderar att man åtminstone vintertid använder vatten som är ca 16*C.

I den tredje studien, "Plasma concentrations of inflammatory markers in previously laminatic ponies," tittade man på nivåerna av hormonet adiponectin hos ponnyer som tidigare haft fång, jämfört med ponnyer som inte hade haft det. Adiponectin har betydelse bland annat för regleringen av blodsocker. 

Den fjärde studien kallas "The effect of exercise on plasma concentrations of inflammatory markers on previoulsy laminitic ponies" och visade att regelbunden lågintensiv träning hade en större antiinflammatorisk effekt på ponnyer som tidigare har haft fång, än på ponnyer som inte har haft det. Man varnar dock för att det behövs veterinär rådgivning innan man motionerar en häst som nyligen har haft ett fånganfall.

Apropå adiponectin, här hittade jag en lite relaterad artikel om en studie på hur adiponectin kan användas för behandling av typ 2 diabetes och insulinresistens hos människa.