Blogg

Tänk inte på en rosa kamel

Publicerades ursprungligen 2013-11-12.

 

Hjärnan hanterar ordet "inte" på ett dåligt sätt.

Om jag säger till dig att du inte får tänka på en rosa kamel, vad tänker du då på?

Just det, en rosa kamel.

Samma sak händer om jag som instruktör talar om för dig att du ska inte peka ut med armbågen eller klämma med skänkeln eller vad det nu kan vara. Din hjärna fokuserar då på att just peka ut med armbågen, klämma med skänkeln och så vidare. Om jag istället talar om för dig vad du ska göra och helst samtidigt sätter dig i en situation som uppmuntrar rätt beteende, så ökar chansen för att det ska bli rätt.

Om du då får en omedelbar feedback; hästen gör det den förmodades göra och jag berömmer dig, så förstärks beteendet och det blir lättare att upprepa det. Simpelt kan tyckas.

Hästarna fungerar ungefär likadant och när vi sitter på deras rygg (eller för den delen, vid all övrig hantering med) är vi att betrakta som deras lärare.

Om hästen sätts i en situation där den inte kan göra rätt, bara mer eller mindre fel, lär den sig mer om vad den inte får göra, än om vad den ska göra. Det ger en häst som aktar sig för att göra fel, men som inte bjuder på sig själv när man vill att den ska göra något. Det ger en häst som blir ledsen och stressad, mer eller mindre beroende på hur känslig den är. Den här stressen kan gå antingen inåt eller utåt beroende på vilken individ det handlar om.

En situation där hästen inte kan göra rätt, är när man som ryttare  rider med handbromsen i, det vill säga om man bromsar samtidigt som man driver. Det finns instruktörer som på allvar talar om hur stort antal kilo kontakten i hästens mun ska vara. Man skulle ju önska att sådana personer fick bära runt på några kilo med sin mun själva. Förutom det alldeles självklara, att det måste vara smärtsamt med en sådan belastning i munnen som är full av nerver, är det alltså rent inlärningsmässigt i bästa fall ineffektivt.

Nu krävs det inte en sådan extrem belastning för att man ska få de negativa effekterna av motstridiga hjälper. Hästar är känsliga som sagt. Det är inte alls säkert att du och hästen är överens om vad en mjuk hand är för något. En icke följsam hand är lika illa ur det här hänseendet, alldeles oavsett hur mjuk man som ryttare försöker vara. Är handen inte följsam så ger den en massa signaler utan att det är meningen. Handen ska vara stilla i förhållande till hästens mun, något som kräver en  god sits.

Hästen kan inte lyda "gå framåt" samtidigt som "stanna". Den måste alltså vara olydig mot någon av signalerna och den andra måste överdrivas. Vid motstridiga signaler lyder hästen den signal som säger "nej" tydligast.

Ju mer man istället visar vad man vill att hästen ska göra utan att samtidigt säga nej, desto effektivare blir inlärningen, desto gladare blir hästen och desto roligare kommer ni att ha tillsammans.