Blogg

Så här enkelt är det

Publicerades ursprungligen 2013-12-04.

 

Ridning är enkelt. Det måste det vara, eftersom hästar förstår det. Man brukar säga att hästens hjärna är lika stor som en clementin, men den är inte lika klyftig. Nu kan jag tycka att det är lite taskigt sagt mot hästen, för även om den till exempel inte är speciellt matematiskt begåvad, så är den otroligt bra på kroppslig kommunikation. Denna begåvning hos hästen gör att vi, som inte är alls lika begåvade, lätt ger hästen problem. Ju enklare man kan hålla sin ridning och ju mer hästen tycker om vad man gör med den, desto bättre går det.

Följande citat av Craig Stevens sammanfattar det hela på ett fantastiskt sätt.

"It seems all too complicated, this thing called dressage. It is not though. 

Be simple, be kind, be gentle. Do not use fear and restraint to control the horse.

Sit still without rigidity and mirror the horse. Harmony is a beauty manifest.

Do not conquer resistances, play with them. Do not impose correctness, find it. 

Be light of mind and body. This is the essence; life is sacred... act that way. 

These are some points in good dressage. Learn to love yourself and your horse; allow kindness to flow."